Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης εκφράζει την οργή της και την έντονη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για τις αυθαίρετες απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις περικοπές των αποδοχών


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης εκφράζει την οργή της και την έντονη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για τις αυθαίρετες απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις περικοπές των αποδοχών στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν από την ΕΔΕΥΑ και την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ.
Τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σύμφωνα με το νόμο 1876/90, μπορούν να τις ερμηνεύσουν μόνο αυτοί που τις υπογράφουν. Αν υπάρξει διαφωνία τότε μόνο μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο Απασχόλησης.
Στην περίπτωση μας, η ΕΔΕΥΑ και η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ με τους νομικούς συμβούλους τους συμφωνούν στην ερμηνεία της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για ποια επιδόματα εξαιρούνται των περικοπών σύμφωνα με το νόμο 3833/2010.
Συμφωνούν ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών και ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι στα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό επίδομα και εξαιρούνται των περικοπών. Η αιτιολογική έκθεση που κατέθεσε η Ομοσπονδία στην πρώτη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που ίσχυσε με διαιτητική απόφαση το 1996, είχε τα 2 επιδόματα στην κατηγορία επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας. Γι’ αυτό το λόγω έγιναν δεκτά και εντάχθηκαν στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε το προεδρείο της ομοσπονδίας με τον διευθυντή και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δέχθηκαν ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών πρέπει να εξαιρεθεί των περικοπών γιατί πράγματι συνδέεται άμεσα με ανθυγιεινή εργασία, ενώ για το επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή είχαν επιφυλάξεις. Μας πρότειναν να στείλουμε γραπτώς το ερώτημα ώστε να υπάρξει απάντηση.
Στις 27-7-10 πράγματι στάλθηκε απάντηση η οποία ήταν αντίθετη με ότι μας απάντησαν προφορικά. Τον υπερβάλλων ζήλο για μείωση αποδοχών που επιδεικνύουν θα τον αντιμετωπίσουμε με αγωγές στις ΔΕΥΑ που θα ακολουθήσουν τις αυθαίρετες απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Για την απάντησή τους δεν έλαβαν υπόψη ούτε το νόμο 3833/2010 όπου στην παράγραφο στ του άρθρου 3, εξαιρεί το επίδομα ειδικών συνθηκών από τις περικοπές.
Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό να χάνουν μέχρι και 25% από τις αποδοχές τους. Το κράτος δεν επωφελείται αντίθετα χάνει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από τις δικές μας περικοπές.
Η Ομοσπονδία εμμένει στις θέσεις της. Όπου πραγματοποιηθούν περικοπές να είναι σύμφωνες με τις προστάσεις της. Σε αντίθετη περίπτωση θα δικαιωθούμε στα δικαστήρια. 
Δελτίο τύπου: ΠΟΕ ΔΕΥΑ 12.08.10

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου