Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. 05.01.12

Νέα - Ανακοινώσεις

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 29-12-11 που τροποποιεί την υποπαράγραφο 1α του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ (268Α/31-12-2011) με ισχύ από 31-12-2011.

Όπως είναι διατυπωμένη η τροπολογία είναι δύσκολη η ερμηνεία και η εφαρμογή της στις ΔΕΥΑ.

Η Ομοσπονδία δεν είναι ικανοποιημένη από την ρύθμιση γι αυτό και θα επιμείνει στην πρόταση της όπως αυτή έχει διατυπωθεί και σταλεί στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών πριν 2 μήνες.

Υπενθυμίζουμε την πρόταση για περικοπές μέχρι 25% σε σύγκριση με το 2009 και κίνητρο επίτευξης στόχων σε ποσοστό 10%.

Η τροπολογία αναφέρει:

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1α από τα ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδοχών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.»

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.»

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου