Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συνεχίζει τις επαφές με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες στα πλαίσια της απόφασης και των αιτημάτων του Γενικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου.

Οι αλλαγές που έχουν προς το παρόν γίνει και χρειάζονται βέβαια επεξηγήσεις (δεν έχουν εκδοθεί ερμηνευτικές εγκύκλιοι) είναι:

α) Ψηφίστηκε ρύθμιση που αναφέρει ότι «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»

Αφαιρέθηκε η λέξη «δύναται» που ανέφερε ο νόμος 3801/2009 στην περίπτωση λύσης της επιχείρησης και μεταφοράς του προσωπικού στο δήμο.

Έχει γίνει ερώτημα από την Ομοσπονδία στο Υπουργείο Εσωτερικών για διευκρίνιση του όρου «με απόφαση δημοτικού συμβουλίου». Είναι τυπική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή έχει τη δυνατότητα μη μεταφοράς στο Δήμο το σύνολο του προσωπικού;

β) Στο σχέδιο νόμου, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, υπάρχει ρύθμιση για τα δάνεια που έχουν συνάψει και οι ΔΕΥΑ.

Θα δίνεται η δυνατότητα στις ΔΕΥΑ να ρυθμίσουν τα δάνεια τους και ως προς το χρόνο αποπληρωμής (25 έτη) και ως προς το επιτόκιο, με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Είναι μία πολύ θετική εξέλιξη για την πλειοψηφία των ΔΕΥΑ και ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας που έθεσε και στη συνάντηση που είχε το προεδρείο με τον κ. Σιναχίδη.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα δεν προέκυψε και δεν διαφαίνεται καμία αλλαγή στη νομική μορφή των ΔΕΥΑ που είναι για την Ομοσπονδία ο κυρίαρχος στόχος.

Επίσης δεν προέκυψε και δεν διαφαίνεται αλλαγή στη νομοθεσία για τους υδάτινους πόρους όπως είχε διαρρεύσει ότι θα γίνει με την εταιρεία συμμετοχών «Ελληνικά Νερά Α.Ε.».

 Στα πλαίσια της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου για καμπάνια ενημέρωσης για το ρόλο και το έργο των ΔΕΥΑ σας αποστέλλουμε κείμενο το οποίο να κοινοποιήσετε σε όλους τους συναδέλφους και να το δημοσιεύσετε σε τοπικές εφημερίδες.

Τα σωματεία εργαζομένων των ΔΕΥΑ Δράμας και Λιβαδειάς με επιστολή τους ζητούν οικονομική συμπαράσταση για δύο συναδέλφους μας που έχουν μεγάλη ανάγκη. Σας κοινοποιούμε τις επιστολές και ζητάμε να δείξετε αλληλεγγύη στους συναδέλφους μας.  
ΠΟΕ ΔΕΥΑ 21/3/2011

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου