Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

H νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων. To τιμολόγιο αφορά την πόλη της Κορίνθου και τις δημοτικές κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου και Εξαμιλίων, καθώς και τις τοπικές κοινότητες Σολομού και Ξυλοκέριζας. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή μειώνονται σημαντικά οι τιμές του τιμολογίου για κατανάλωση μέχρι 50 κυβικά το τρίμηνο, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών, ενώ για τους υπερ-καταναλωτές επέρχεται αύξηση των τιμών με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωση. 

Ειδικότερα τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται ως εξής:
0-30 κυβικά / τρίμηνο 0,17 €/κ.μ.
31-50 « « 0,45 €/κ.μ
51-90 « « 0,70 €/κ.μ.
91-150 « « 1,00 €/κ.μ.
151-250 « « 1,30 €/κ.μ.
>250 « « 1,50 €/κ.μ.

-Πάγιο τέλος ύδρευσης 12 € /τρίμηνο
-Τέλος σύνδεσης 290 € / υδρόμετρο
-Συντήρηση υδρομέτρου 1 € / τρίμηνο
 
-Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι : ενιαία τιμή 0,17 €/κ.μ. για όλα τα κυβικά.
-ΑΜΕΑ : 50% μείωση στα πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και στις
κλίμακες τιμολόγησης του νερού.
 
-Σχολεία-Παιδικοί Σταθμοί-Νοσοκομείο : ενιαία τιμή 0,33 € / κ.μ. για όλα τα κυβικά.
-Στρατόπεδα, στρατιωτικές υπηρεσίες, Φυλακές : ενιαία τιμή 0,33 € /κ.μ. για όλα τα κυβικά.
 
-Λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες και ΔΕΚΟ: κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
0-30 κ.μ./τρίμηνο 0,17 €
31-50 « 0,45 €
51-90 « 0,70 €
>90 « 1,00 €
 
-Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 4,5 €/τ.μ. επιφάνειας του συνδεόμενου ακινήτου
-Τέλη χρήσης αποχέτευσης 90% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος
-Πάγιο τέλος αποχέτευσης 5 €/τρίμηνο.

 
Ορίστηκε το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων (ΔΕΥΑΚ) για τη διετία 2011-2012. 
 
Πρόεδρος της Επιχείρησης παρέμεινε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, με Αντιπρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Τζαναβάρα. 
Μέλη ορίστηκαν οι: Λέκκα Σοφία, Τσάκωνας Γεώργιος, Μαλατέστα Γεωργία, Τζαναβάρας Φώτιος, Κούκου Μαρία, Γκουργιώτης Παναγιώτης, Παρτσινέβελος Κώστας, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.

ΠΗΓΉ:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος 14-03-2011

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου